נופים | צופה אל העתיד
צופה אל העתיד |
צופה אל העתיד

כעמוד מן המרחק וצופה קידמה אל העתיד, הדפסה על קנבס – התוצאה הסופית, הדפסה על קנבס מאפשרת לעצב כל סוג של חומר מודפס ולקבל אותו בצורה ממשית בהעתק מדויק של מה שרואים במסך המחשב, כל תמונה באיכות טובה יכולה להוות תמונה ודקורציה לכל חדש בבית.

אמן: אופיר וייס

בחר להדפסה

למידע נוסף